top of page

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

  • uzyskasz nieograniczony dostęp do nowoczesnych narzędzi nauki

  • szkolenie dostępne bez ograniczeń czasowych,

  • prosta forma przekazu, prezentacja multimedialna,

  • materiały dodatkowe stanowią uzupełnienie wiedzy oraz pomoc przy egzaminie

  • egzamin to prosty test online bez limitu czasowego i bez limitu prób rozwiązania

  • certyfikat 

  • uzyskane zaświadczenie  o ukończeniu kursu jest w pełni zgodne z wymogami MRiPS

Podstawa Prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

 

Kurs kwalifikacyjny  na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

280 h

Opis kursu

Kurs opiekuna w żłobku i klubach dziecięcych przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które chcą zatrudnić się w żłobkach lub w zakładach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku do 3 lat. Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające na realizowanie w pracy trzech funkcji: opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej. Jednak kurs ten sprawdzi się również dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych etapach jego życia.

PROGRAM KURSU - ZOBACZ

Kurs na opiekuna w żłobku i klubach dziecięcych - dzięki formie kształcenia online - to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych zawodowo, które ze względu na ograniczenia czasowe nie mogą pozwolić sobie na odbycie nauki stacjonarnej. 

 

Uprawnienia po kursie opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Absolwent kursu na opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym online po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

Uzyskane w ten sposób kompetencje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Zawód opiekunki w żłobku/klubie dziecięcym został sklasyfikowany pod numerem: 531107.

Akademia Opiekuna Żłobkowego na podstawie decyzji: Nr 36/2022 otrzymała zgodę na organizację kursu od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki temu nie musisz się martwić o wiarygodność otrzymanego zaświadczenia. Warto dodać, że zaświadczenie z kursu opiekuna w żłobku online wydawane jest dożywotnio i honorowane tak samo, jak w przypadku ukończenia nauki stacjonarnej.

Szkolenie daje uprawnienia do podjęcia pracy w: żłobku, klubie dziecięcym, placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekunki dzieci do 3. roku życia. 

 

Forma kształcenia i warunki zaliczenia

Zdalny kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, za sprawą prostej w obsłudze i intuicyjnej platformy e-learningowej, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tego, by dostać pracę w tym kierunku. Umieszczone tam materiały dydaktyczne mają formę czytelnych prezentacji, uzupełnionych o dodatkowe załączniki. Należy podkreślić, że kurs opiekuna w żłobku online został opracowany przez specjalistów z Akademii Opiekuna Żłobkowego.

Aby przystąpić do szkolenia, wystarczy że będziesz miał komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie to powinno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3. Przyszły opiekun w żłobku dopasowuje tempo nauki do swoich możliwości, a także samodzielnie wybiera miejsce, z którego się uczy.

Zaświadczenia są generowane i gotowe do pobrania po ukończonym kursie! zobacz wzór 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: kurs@akademiaopiekuna.com 

Jesteśmy firmą szkoleniową wpisaną do RIS, posiadamy zezwolenie od MRiPS i MEiN, od wielu lat jako organ prowadzący współpracujemy z dziećmi, nauczycielami i rodzicami w  żłobku  i przedszkolu.
bottom of page