top of page
Teacher with Pupils

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

  • uzyskasz nieograniczony dostęp do nowoczesnych narzędzi nauki

  • kurs jest dostępny bez ograniczeń czasowych,

  • prosta forma przekazu - skrypty

  • materiały dodatkowe stanowią uzupełnienie wiedzy oraz pomoc przy egzaminie

  • egzamin jest prostą formą zaliczeniową - 2 pytania otwarte bez limitu czasowego i bez limitu prób odpowiedzi.

  • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) Uwaga: Zaświadczenie nie  zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu nauczyciela.

Wykup dostęp do kursu

Kurs  -Asystent/ka – pomoc nauczyciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju - 60h.

 

Praca jako asystent nauczyciela w przedszkolu jest interesującą propozycją dla tych, którzy pragną rozpocząć zatrudnienie w placówkach wychowania przedszkolnego, a nie posiadają lub są w trakcie zdobywania wykształcenia pedagogicznego. To ciekawa opcja dla tych, którzy chcą rozpocząć  pracę z  dziećmi powyżej 3 roku życia.  Dodatkowo zapoznasz się z wiedzą w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej.  Zdobędziesz wiedzę dotyczącą psychologii rozwoju dziecka oraz metod diagnozowania potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym. Poznsz tematykę pedagogiki twórczości do zastosowania w pracy jako pomoc nauczyciela. 

Dyrektorzy placówek integracyjnych i specjalnych, zgodnie z przepisami, mają obowiązek zatrudnić pracownika na tym stanowisku. W placówkach publicznych oraz niepublicznych kadra zarządzająca chętnie tworzy stanowiska pracy dla pomocy nauczycieli, ponieważ  jest to doskonała forma wsparcia codziennej pracy placówki. Aby uzyskać zatrudnienie  na tym stanowisku wystarczy posiadać wykształcenie podstawowe oraz kurs Asystent – pomoc nauczyciela przedszkola.

Jeśli  czujesz, że praca z maluchami to Twoje powołanie, nie czekaj – zapisz się na kurs Asystent  nauczyciela przedszkola! Przełóż swoje zamiłowanie do spędzania czasu z dziećmi na pracę zarobkową, która da Tobie nie tylko pieniądze, ale także satysfakcję z robienia tego, co lubisz.

                                                                                                                                                        Zobacz program szkolenia 

UWAGA: Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem przygotowania pedagogicznego.

Forma kształcenia i warunki zaliczenia

Kurs Asystent/ka – pomoc nauczyciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju, za sprawą prostej w obsłudze i intuicyjnej platformy e-learningowej, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi.

Umieszczone tam materiały dydaktyczne mają formę czytelnych prezentacji, uzupełnionych o dodatkowe załączniki. Należy podkreślić, że kurs Asystent/ka – pomoc nauczyciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju został opracowany przez specjalistów z Akademii Opiekuna Żłobkowego.

Aby przystąpić do szkolenia, wystarczy że będziesz miał komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie to powinno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3. Kursant dopasowuje tempo nauki do swoich możliwości, a także samodzielnie wybiera miejsce, z którego się uczy.

Zaświadczenia są generowane i gotowe do pobrania po ukończonym kursie! zobacz wzór 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: kurs@akademiaopiekuna.com 

Jesteśmy firmą szkoleniową wpisaną do RIS , posiadamy zezwolenie od MRiPS i MEiN.

bottom of page