top of page

Kurs pierwsza pomoc dla opiekunów w żłobku i nauczycieli w przedszkolach oraz szkołach -wariant rozszerzony

Ukończenie kursu z pierwszej pomocy powinna bez wątpienia posiadać każda osoba. Wynika to z faktu, iż nie wiadomo kiedy trzeba będzie tej pomocy udzielić. Obecne życie to jeden wielki pośpiech, niezdrowe jedzenie, stres oraz częsty brak snu. I właśnie te czynniki mają ogromny wpływ na zdrowie i życie ludzkie. W każdej chwili możemy spotkać kogoś, kto nagle straci przytomność, dostanie zawału serca lub ataku padaczki. Możemy być również świadkami wypadku drogowego. I co w tej chwili zrobić? Jak przystąpić do akcji ratunkowej? A może uciec? To pytania, które najczęściej świadek wypadku lub zdarzenia sobie zadaje. Aby zdobyć odpowiednią wiedzę teoretyczną oraz praktyczną warto przejść kurs pierwszej pomocy

Dowiesz się z niego między innymi: jak prawidłowo określić stan poszkodowanego, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, jak wykonać resuscytację krążeniowo- oddechową, jak posługiwać się defibrylatorem, jak postępować w przypadku zadławień, zawałów, oparzeń, padaczki, oraz innych przydatnych informacji. Pamiętaj, że udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego z nas. Jeżeli z jakieś przyczyny zaniechasz ratunku, to musisz liczyć się z tym, iż takie postępowanie jest już przestępstwem, za które grozi aż 3 lata więzienia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przystępując do ratowania poszkodowanego, sam możesz być zagrożony. Obowiązek ten został uregulowany art. 162 Kodeksu Karnego. 

W dobie internetu nie musisz już tracić czasu na standardowe szkolenia. W wolnej chwili i z każdego miejsca możesz przejść taki kurs pierwszej pomocy online

Dzięki ukończonemu kursu z pierwszej pomocy przez internet zyskujesz nie tylko zaświadczenie, które z powodzeniem możesz przedstawić pracodawcy, ale przede wszystkim wiedzę, która sprawi, że podczas akcji reanimacyjnej będziesz pewniejszy siebie. Zaświadczenie po ukończeniu kursu pierwszej pomocy online jest tak samo cenne, jak uzyskane po kursie stacjonarnym. Warto również wiedzieć, że dokument ten nie jest bezterminowy. Ze względu na to, że wiedza nie odświeżana i niepraktykowana zanika, to trzeba ją na bieżąco aktualizować. Dlatego też kurs pierwszej pomocy ważny jest dwa lata, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.  Najczęściej wiedza z zakresu pierwszej pomocy przekazywana jest na okresowym szkoleniu BHP, jednak w przypadku opieki nad dziećmi wymagany jest kurs w wariancie rozszerzonym, co uważamy za słuszne ponieważ opieka nad milusińskimi jest niezwykłą odpowiedzialnością. Dlatego też nie czekaj i zapisz się na kurs z pierwszej pomocy przez internet.

Forma kształcenia i warunki zaliczenia

Zdalne szkolenie z pierwszej pomocy, za sprawą prostej w obsłudze i intuicyjnej platformy e-learningowej, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tego, by pracować z dziećmi. Umieszczone tam materiały dydaktyczne mają formę czytelnych prezentacji, uzupełnionych o dodatkowe załączniki. Należy podkreślić, że szkolenie online zostało opracowane przez specjalistów z Akademii Opiekuna Żłobkowego.

Aby przystąpić do szkolenia, wystarczy że będziesz miał komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie to powinno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3. Kursant dopasowuje tempo nauki do swoich możliwości, a także samodzielnie wybiera miejsce, z którego się uczy.

Zaświadczenia są generowane i gotowe do pobrania po ukończonym kursie! zobacz wzór 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: kurs@akademiaopiekuna.com 

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

  • uzyskasz nieograniczony dostęp do nowoczesnych narzędzi nauki,

  • szkolenie dostępne bez ograniczeń czasowych,

  • prosta forma przekazu, prezentacja multimedialna 

  • materiały dodatkowe stanowią uzupełnienie wiedzy oraz pomoc przy egzaminie,

  • egzamin to prosty test online bez limitu czasowego i bez limitu prób rozwiązania,

  • certyfikat 

Podstawa Prawna

Program szkolenia, materiały edukacyjne oraz wydane przez nas zaświadczenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.)

Little Boy Playing Doctor

Jesteśmy firmą szkoleniową wpisaną do RIS , posiadamy zezwolenie od MRiPS i MEiN. 

bottom of page