top of page

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

  • uzyskasz nieograniczony dostęp do nowoczesnych narzędzi nauki,

  • szkolenie dostępne bez ograniczeń czasowych,

  • prosta forma przekazu, prezentacja multimedialna,

  • materiały dodatkowe stanowią uzupełnienie wiedzy oraz pomoc przy egzaminie,

  • egzamin to prosty test online bez limitu czasowego i bez limitu prób rozwiązania,

  • certyfikat 

  • uzyskane zaświadczenie  o ukończeniu kursu jest w pełni zgodne z wymogami MEN i PIP.

Podstawa Prawna

Program szkolenia, materiały edukacyjne oraz wydane przez nas zaświadczenie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Szkolenie okresowe BHP dla opiekunów i nauczycieli w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach 

Praca w żłobkach, przedszkolach i klubach dziecięcych wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dzieci pozostających pod opieką placówek. 
Ważna jest również umiejętność organizowania i prowadzenia zajęć z dziećmi w bezpieczny sposób oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania z pomocy dydaktycznych.

Dlatego specjalnie dla opiekunów, wychowawców, nauczycieli oraz pedagogów oferujemy szkolenie BHP online, w trakcie którego kompleksowo omiawiana jest praca w żłobkach i przedszkolach pod kątem BHP.

Kurs BHP odbywa się na naszej platformie e-learningowej i przygotowany jest w formie przejrzystej prezentacji . 
Taka forma odbycia s
zkolenia BHP jest idealna dla kadry pedagogicznej, gdyż mamy świadomość, że praca w żłobkach i przedszkolach sprawia, że nie masz czasu na szkolenia stacjonarne, które wiążą się z uciążliwymi dojazdami do miejsca szkolenia oraz wygospodarowaniem czasu na kilkugodzinne zajęcia. 
Szkolenia BHP e-learning to przede wszystkim oszczędność czasu. Szkolisz się w dogodnym dla siebie czasie. 
Zapewniamy nieograniczony czas na zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi, czyli nie musisz się spieszyć.

Forma kształcenia i warunki zaliczenia

Zdalne szalenie BHP, za sprawą prostej w obsłudze i intuicyjnej platformy e-learningowej, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w wykonywanym zawodzie. Umieszczone tam materiały dydaktyczne mają formę czytelnych prezentacji, uzupełnionych o dodatkowe załączniki. Należy podkreślić, że kurs  online został opracowany przez specjalistów z Akademii Opiekuna Żłobkowego.

Aby przystąpić do szkolenia, wystarczy że będziesz miał komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie to powinno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3. Kursant dopasowuje tempo nauki do swoich możliwości, a także samodzielnie wybiera miejsce, z którego się uczy.

Zaświadczenia są generowane i gotowe do pobrania po ukończonym kursie! zobacz wzór 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: kurs@akademiaopiekuna.com 

Jesteśmy firmą szkoleniową wpisaną do RIS, posiadamy zezwolenie od MRiPS i MEiN. 
Red Head Baby
bottom of page