top of page

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

  • uzyskasz nieograniczony dostęp do nowoczesnych narzędzi nauki,

  • szkolenie dostępne bez ograniczeń czasowych,

  • prosta forma przekazu, prezentacja multimedialna 

  • materiały dodatkowe stanowią uzupełnienie wiedzy oraz pomoc przy egzaminie,

  • egzamin to prosty test online bez limitu czasowego i bez limitu prób rozwiązania,

  • certyfikat 

Szkolenie Przeciwpożarowe dla opiekunów żłobkowych oraz pracowników oświaty 

Szkolenie Przeciwpożarowe mające na celu przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W trakcie trwania szkolenia zdobędziesz nie tylko teoretyczne wiadomości z zakresu przepisów ppoż ale dowiesz się jak prawidłowo zachować się w trakcie pożaru, w jaki sposób użyć gaśnicy lub hydrantu oraz jak zachować się w trakcie ewakuacji.

Szkolenie należy przeprowadzać co 2 lata.

Forma kształcenia i warunki zaliczenia

Szkolenie PPOŻ dla opiekunów żłobkowych oraz pracowników oświaty, za sprawą prostej w obsłudze i intuicyjnej platformy e-learningowej, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi.

Umieszczone tam materiały dydaktyczne mają formę czytelnych prezentacji, uzupełnionych o dodatkowe załączniki. Należy podkreślić, że kurs PPOŻ online został opracowany przez specjalistów z Akademii Opiekuna Żłobkowego.

Aby przystąpić do szkolenia, wystarczy że będziesz miał komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie to powinno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3. Kursant dopasowuje tempo nauki do swoich możliwości, a także samodzielnie wybiera miejsce, z którego się uczy.

Zaświadczenia są generowane i gotowe do pobrania po ukończonym kursie! zobacz wzór 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: kurs@akademiaopiekuna.com 

Jesteśmy firmą szkoleniową wpisaną do RIS , posiadamy zezwolenie od MRiPS i MEiN. 

kostium-strazaka-dla-dzieci-melissa-doug.jpeg
bottom of page