top of page

Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia?

  • uzyskasz nieograniczony dostęp do nowoczesnych narzędzi nauki,

  • szkolenie dostępne bez ograniczeń czasowych,

  • prosta forma przekazu, prezentacja multimedialna,

  • materiały dodatkowe stanowią uzupełnienie wiedzy oraz pomoc przy egzaminie,

  • egzamin to prosty test online bez limitu czasowego i bez limitu prób rozwiązania,

  • certyfikat 

  • uzyskane zaświadczenie  o ukończeniu kursu jest w pełni zgodne z wymogami MEN i PIP.

Podstawa Prawna

Program szkolenia, materiały edukacyjne oraz wydane przez nas zaświadczenie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Szkolenie okresowe BHP dla dyrektorów zarządzających żłobkami i instytucjami oświatowymi

Praca w żłobkach, przedszkolach i szkołach wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dzieci pozostających pod opieką placówek. 
Ważna jest również umiejętność organizowania i prowadzenia zajęć z dziećmi w bezpieczny sposób oraz zapewnienie bezpiecz
nego korzystania z pomocy dydaktycznych.

Dlatego specjalnie dla  dyrektorów zarządzających żłobkami, szkołami i instytucjami oświatowymi oferujemy szkolenie BHP online, w trakcie którego kompleksowo omawiana jest praca w żłobkach, przedszkolach i szkołach pod kątem BHP.

Kurs BHP odbywa się na naszej platformie e-learningowej i przygotowany jest w formie przejrzystej prezentacji . 
Taka forma odbycia szkolenia BHP jest idealna dla kadry zarządzającej, gdyż mamy świadomość, że praca w żłobkach, przedszkolach lub szkołach sprawia, że nie masz czasu na szkolenia stacjonarne, które wiążą się z uciążliwymi dojazdami do miejsca szkolenia oraz wygospodarowaniem czasu na kilkugodzinne zajęcia. 
Szkolenia BHP e-learning to przede wszystkim oszczędność czasu. Szkolisz się w dogodnym dla siebie czasie. 
Zapewniamy nieograniczony czas na zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi, czyli nie musisz się spieszyć.

Do szkolenia dodaliśmy przydatne w pracy dyrektora rejestry i protokoły! 

Forma kształcenia i warunki zaliczenia

Zdalny kurs BHP , za sprawą prostej w obsłudze i intuicyjnej platformy e-learningowej, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania personelem żłobków i placówek oświatowych. Umieszczone tam materiały dydaktyczne mają formę czytelnych prezentacji, uzupełnionych o dodatkowe załączniki. Należy podkreślić, że kurs  został opracowany przez specjalistów z Akademii Opiekuna Żłobkowego.

Aby przystąpić do szkolenia, wystarczy że będziesz miał komputer PC lub inne urządzenie mające dostęp do przeglądarki internetowej. Urządzenie to powinno odtwarzać poprawnie dźwięk w formacie MP3. Kursant dopasowuje tempo nauki do swoich możliwości, a także samodzielnie wybiera miejsce, z którego się uczy.

Zaświadczenia są generowane i gotowe do pobrania po ukończonym kursie! zobacz wzór 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: kurs@akademiaopiekuna.com 

Jesteśmy firmą szkoleniową wpisaną do RIS, posiadamy zezwolenie od MRiPS i MEiN. 
bottom of page